Ladataan…

Lappo.fi

Ominaispainon mittaus

Ominaispainolla tarkoitetaan arkisesti sokerin määrää käyvässä nesteessä. NImitys johtuu siitä, että nesteen paino riippuu sokerin määrästä, sokeripitoisempien nesteiden ollessa vastaavaa vesimäärää painavampia. Ominaispainon muutoksesta voidaan laskea alkoholin määrä käymistuotteessa - siksi alkolimäärän mittaamisesta puhutaan usein ominaispainon mittaamisena.

Ominaispainosta puhuttaessa käytetään ylesesti kolmea eri mittayksikköä: Plato-asteita, Brix-asteita ja SG (Specifig Gravity) -pisteitä. Brix- ja Plato-asteet eroavat toisistaan lähinnä sillä, millaisia sokereita niihin lasketaan mukaan, mutta ne ovat kotikäyttäjälle yhdenmittaisia. SG-pisteet eroavat toisista, niillä ilmaistaan nesteen tiheyttä suhteessa veteen. Veden SG ilmaistaan lukuna 1.000 ja sokeria sisältävien nesteiden SG on tätä suurempi.

Valikoimassamme on kolmenlaisia välineitä ominaispainon mittaukseen:

Hydrometrit - eli arkikielessä ominaispainomittarit toimivat siten, että niiden annetaan vapaasti kellua mitattavassa nesteessä. Se, kuinka syvälle nesteeseen hydrometri uppoaa kertoo kuinka tiheää neste on. Suurin osa hydrometreistä on kalibroitu antamaan tarkka tulos kun mitattava neste on lämpötilaltaan 20 Celcius-astetta. 

Viinimittarit - ovat yksinkertaisia mittareita viinille. Ne toimivat kapillaari-ilmiön pohjalta, eli se, kuinka korkealle mittarissa näyte nousee kertoo alkoholin määrän nesteessä.

Refraktometrit - nämä mittaavat valon taittumista nestenäytteen läpi. Refraktometrit ovat käyttökelpoisia mittareita kun halutaan seurata vierteen ominaispainon muutosta mäskätessä ja keittäessä, sillä ne vaativat vain muutamia tippoja näytettä ja kompensoivat itse lämpötilaa. Refraktometrit eivät kuitenkaan toimi kunnolla jos vierre on humaloitu tai hiivattu, sillä partikkelit vierteessä vaikuttavat valon taittumiseen.

Ostoskorisi on tyhjä